Henkel

Yap覺t覺r覺c覺 Teknolojileri

Henkel

1998 deki UV ile kurlesen primer 羹retimi ile balayarak, yenilik ve s羹re癟 iyiletirmesi konusundaki Henkel yakla覺m覺 ayakkab覺 sekt繹r羹ne daha guvenli, daha temiz, daha verimli yap覺t覺r覺c覺lar ile hizmet etmitir. 1995 y覺l覺nda gelitirilen su bazl覺 PU yap覺t覺r覺c覺lar覺, 1999 da kau癟uk i癟in gelitirilen 癟evre dostu su bazl覺 primer ve 2000 y覺l覺ndaki PU reaktif hotmelt 繹rnekleri Henkelin fark覺n覺 sekt繹rde, 癟evresel anlamda ve en 繹nemlisi tedarik癟isi olduu firmalar baz覺nda ortaya koymutur.

2008 y覺l覺nda ger癟ekletirdii b羹y羹k yat覺r覺mlar, ayakkab覺 sekt繹r羹nde daha da b羹y羹k bir dev haline gelmesine ve uzun y覺llar d羹nya lideri konumunu korumas覺na sebep olmustur.

Su bazl覺 yap覺t覺r覺c覺lar

Su bazl覺 yap覺t覺r覺c覺lar, zararl覺 solventler yerine su kullanarak, yap覺t覺r覺c覺n覺n insan cildi 羹zerinde daha az tahri edici ve yan覺c覺 olmas覺n覺 salar. Henkel solvent i癟eren Su Bazl覺 Temizleyici ve Primer'lerinde de, toksikoloji ve zarar verici etkileri 癟ok detayl覺 ncelenmekte ve b繹ylelikle daha g羹venli 羹r羹nlerin tasarlanmas覺 salanmaktad覺r. Su bazl覺 羹r羹nler konusundaki arat覺rma ve 羹r羹n gelitirme 癟abalar覺m覺z uzun y覺llara dayanmaktad覺r ve bu konuda edindiimiz tecr羹be ve bilgi birikimi Su Bazl覺 PU Yap覺t覺r覺c覺lar覺, Su Bazl覺 Primerleri, Su Bazl覺 Kau癟uk Primerlerini ve Su Bazl覺 Temizleyicileri 羹retmemizi salam覺 ve ayakkab覺 羹retiminde kullan覺m覺na imkan vermitir.

Henkel

Loctite Aquace CL-800A

Kau癟uk taban, normal ve enjeksiyonlu phylon taban, poliolefin ve dier termoplastik k繹p羹k temizliinde kullan覺lan etkili bir temizleyicidir. Kal覺plama sonras覺 malzemelere transfer olan kal覺p ay覺r覺c覺 art覺klar覺n覺 temizleyerek, yap覺ma mukavemetini art覺r覺c覺 bir etki yarat覺r

Baz: Su Viskozite: 100 cps'den d羹羹k

Datasheet

Henkel

Loctite Aquace CL-800B

Kau癟uk taban, normal ve enjeksiyonlu phylon taban, poliolefin ve dier termoplastik k繹p羹k temizliinde kullan覺lan etkili bir temizleyicidir. Kal覺plama sonras覺 malzemelere transfer olan kal覺p ay覺r覺c覺 art覺klar覺n覺 temizleyerek, yap覺ma mukavemetini art覺r覺c覺 bir etki yarat覺r

Baz: Su Viskozite: 100 cps'den d羹羹k

Datasheet

Henkel

Loctite Aquace CL-811H

Genel ama癟l覺 su bazl覺 temizleyicidir. PU/TPU/PVC taban temizliinde kullan覺l覺r.

Baz: Su Viskozite: 100 cps'den d羹羹k

Datasheet

Henkel

Loctite Aquace W-08

Taban ve saya-taban yap覺t覺rmada kullan覺lan 癟ift bileenli su bazl覺 PU yap覺t覺r覺c覺d覺r. Her t羹rl羹 saya ve taban malzemesine uygundur. zellikle s覺cakl覺k ve su dayan覺m覺 iyidir.

Baz: PU Viskozite: 4000-8000 cps

Datasheet

Henkel

Loctite Aquace C-330

Deri/deri, deri/s羹nger, 癟orapl覺k, PU s羹nger veya lateks s羹nger), 癟elikli taban, taban astar覺/taban astar覺 yap覺t覺rmada kullan覺lan p羹sk羹rt羹lebilir Kloropren kau癟uk yap覺t覺r覺c覺d覺r. 襤yi ilk tutma, ilk yap覺ma ve s覺cakl覺k dayan覺m覺na sahiptir. Dier su bazl覺 癟elitlerin aksine oda s覺cakl覺覺nda kurutulabilir ve montaj yap覺labilir.

Baz: Su bazl覺 kloropren kau癟uk Viskozite: 1000 cps'den d羹羹k

Datasheet

Henkel

Loctite Aquace C-390

Deri/deri, deri/s羹nger, 癟orapl覺k, PU s羹nger veya lateks s羹nger), 癟elikli taban, taban astar覺/taban astar覺 yap覺t覺rmada kullan覺lan p羹sk羹rt羹lebilir Kloropren kau癟uk yap覺t覺r覺c覺d覺r. 襤yi ilk tutma, ilk yap覺ma ve s覺cakl覺k dayan覺m覺na sahiptir. Dier su bazl覺 癟elitlerin aksine oda s覺cakl覺覺nda kurutulabilir ve montaj yap覺labilir.

Baz: Su bazl覺 kloropren kau癟uk Viskozite: 10000-50000 cps

Datasheet

Henkel

Loctite Aquace W-104

eitli taban katmanlar覺 ve saya malzemeleri 繹zellikle suni deriye uygun PU primerdir. Ayr覺ca Phylon'da g羹癟lendirici primer olarak da kullan覺labilir.

Baz: PU Viskozite: 550-4500 cps

Datasheet

Henkel

Loctite Aquace PR-505

Neolit, Kau癟uk s羹nger ve TPR i癟in kullan覺lan klorinletirici primerdir.

Baz: Su Viskozite: 100 cps'den d羹羹k

Datasheet

Henkel

Loctite Aquace ARF-40

Su bazl覺 yap覺t覺r覺c覺lara renk deiimine kar覺 dayan覺m kazand覺rmas覺 amac覺yla ilave ediler bir katk覺d覺r. Ayn覺 zamanda yap覺t覺r覺c覺n覺n yap覺ma kuvvetini ve s覺scakl覺k dayan覺m覺n覺 art覺rmak i癟in de kullan覺l覺r.

Baz: Poliisosiyanat Viskozite: 100 cps'den d羹羹k

Datasheet

Solvent bazl覺 yap覺t覺r覺c覺lar

Geleneksel Solvent Bazl覺 Yap覺t覺r覺c覺lar y覺llard覺r ayakkab覺 羹retiminde her t羹rl羹 malzemenin yap覺t覺r覺lmas覺 i癟in yayg覺n bir ekilde kullan覺lmakta ve yeterli performas覺 g繹stermektedir. Solvent bazl覺 yap覺t覺r覺c覺 kullan覺m覺 devam eden ve talebi olan m羹terilerimiz i癟in toluensiz, min. seviyede benzen ve xylene ihtiva eden bir 羹r羹n grubu gelitirdik. Bu 羹r羹n grubu ile ihtiyac覺n覺z olan yap覺t覺rma g羹c羹 ve verimliliini korurken, ayn覺 zamanda kalite standartlar覺n覺 ve 癟al覺ma g羹venliinizde iyilemeler ger癟ekletiriyor olacaks覺n覺z.

Henkel

Loctite Bondace 233M

PU taban, Termoelastik taban, naylon, TPU ve suni deri temizliinde kullan覺l覺r.

Baz: Alifatik Solvent Viskozite: 100 cps'den d羹羹k Toluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace 233A

Aseton yerine kullan覺labilir. Solventlerin inceltilmesi ve temizlik ama癟l覺 kullan覺lmaktad覺r.

Baz: Keton Viskozite: 100 cps'den d羹羹k Toluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace PC-3

Benzen ve Toluen gibi a覺r覺 toksik kimyasallar i癟ermeyen, 癟evre dostu, solvent bazl覺 temizleyicidir.

Baz: Hidrokarbon Viskozite: 100 cps'den d羹羹k Toluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace 6100U-2

Taban ve saya-taban yap覺t覺rmada kullan覺lan, pek 癟ok saya ve taban malzemesine uyumlu yap覺t覺r覺c覺d覺r. Renk deiimi ve s覺cakl覺k dayan覺m覺 癟ok iyidir. zellikle k覺sa kurutma s羹resine sahip 羹retimlerde, y羹ksek ilk tutma ve ilk s覺cakl覺k mukavemeti istenen 羹retimlere uygundur.

Baz: Modifiye PU Viskozite: 1900-4600 cps Toluensiz: Evet

Henkel

Loctite Bondace 6100UL-2

Taban ve saya-taban yap覺t覺rmada kullan覺lan, pek 癟ok saya ve taban malzemesine uyumlu yap覺t覺r覺c覺d覺r. Renk deiimi ve s覺cakl覺k dayan覺m覺 癟ok iyidir. zellikle k覺sa kurutma s羹resine sahip 羹retimlerde, y羹ksek ilk tutma ve ilk s覺cakl覺k mukavemeti istenen 羹retimlere uygundur.

Baz: Modifiye PU Viskozite: 1300-2500 cpsToluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace 822LTF

zellikle y羹ksek yap覺ma mukavemeti gerektiren arazi botlar覺, golf ayakkab覺lar覺 gibi 繹zel ayakkab覺 kategorileri i癟in gelitirilmi bir yap覺t覺r覺c覺d覺r. Genel s覺cakl覺k kurutmal覺 sistemlere, s覺cakl覺k aktivasyonlu sistemlere ve vardolaya uygundur.

Baz:PU Viskozite: 1200-1500 cps Toluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace 8250-2

Diki 繹ncesi saya par癟alar覺n覺 ve F覺rtluk malzemelerini tutturmak i癟in kullan覺lan yap覺t覺r覺c覺d覺r.

Baz:CR Viskozite: 4000-12000 cps Toluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace 7300TF

Y羹ksek mukavemetli ve iyi ilk tutma kuvveti sayesinde diki 繹ncesi saya par癟alar覺n覺 ve fortluk malzemelerini tutturmak i癟in kullan覺lan yap覺t覺r覺c覺d覺r. Ayn覺 zamanda y羹ksek s覺cakl覺k dayan覺m覺 ile monta ilemine de uygundur.

Baz:CR Viskozite: 1500-1900 cps Toluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace 7301TF

Y羹ksek mukavemetli ve iyi ilk tutma kuvveti sayesinde diki 繹ncesi saya par癟alar覺n覺 ve fortluk malzemelerini tutturmak i癟in kullan覺lan yap覺t覺r覺c覺d覺r. Ayn覺 zamanda y羹ksek s覺cakl覺k dayan覺m覺 ile monta ilemine de uygundur.

Baz:CR Viskozite: 2400-2800 cps Toluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace 007

Neolit, Kau癟uk s羹nger ve TPR i癟in klorinletirici primerdir.

Baz:Keton, Klorinli Bileen Viskozite: 100 cps'den d羹羹k Toluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace 008-2

Tam kesilmi EVA taban i癟in primer.

Baz:Modifiye PU Viskozite: 100 cps'den d羹羹k Toluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace P-7-2

Genel olarak her tipte Phylon malzemede kullan覺lan UV k羹rlemeli primerdir. Mevcut UV primerlerine k覺yasla balang覺癟 ve son tutunma mukavemeti 癟ok daha y羹ksektir.

Baz:Modifiye PU Viskozite: 100 cps'den d羹羹k Toluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace 224-2

Pek 癟ok deri 癟eidi i癟in gelitirilmi primerdir. Derine n羹fuz etme ve g繹zenekli y羹zeylere tutunma 繹zellii y羹ksek olduundan 繹zellikle nubuk ve yal覺 deri i癟in uygundur.

Baz:Modifiye PU Viskozite: 100-500 cps Toluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace 232HF-2

Sert PU ve phylon tabanlara ayr覺ca suni deriye 癟ok iyi nufuzeder PU bazl覺 Primerdir. Yap覺t覺r覺c覺 ile 癟ok g羹癟l羹 bir ba oluturarak toplam b羹y羹k katk覺 salamaktad覺r.

Baz:Modifiye PU Viskozite: 100-500 cps Toluensiz: Evet

Datasheet

Henkel

Loctite Bondace ARF-1000

Solvent bazl覺 primerlere ve yap覺t覺r覺c覺lara renk deiimine kar覺 dayan覺m kazand覺rmas覺 amac覺yla ilave edilen bir katk覺d覺r. Ayn覺 zamanda primerlerin ve yap覺t覺r覺c覺lar覺n yap覺ma kuvvetini ve s覺cakl覺k dayan覺n覺m覺 art覺rmak i癟inde de kullan覺l覺r.

Baz:Poli-izosiyanat Viskozite: 100 cps'den d羹羹k Toluensiz: Evet

Datasheet

Hotmelt r羹nler

Hotmelt yap覺t覺r覺c覺lar, solvent i癟ermeyen %100 kat覺 yap覺t覺r覺c覺lard覺r Is覺t覺c覺 bir aplikat繹r kullanarak, istediiniz y羹zeye istediiniz miktarda uygulama yapman覺z覺 salar. Termoplastik hotmeltler 羹st diki, fort gibi noktalarda ge癟ici sabitleme yapman覺za imkan verir. Bu konudaki en b羹y羹k kolayl覺k Henkel'in gelitirmi olduu easymelt ambalajlar覺 ile gelmektedir. Ambalaj 繹zellii sayesinde istediiniz kadar kullanabilecek ve temiz 羹retim yapmay覺 garanti alt覺na alacaks覺n覺z. Hotmeltlere youn talep ile birlikte bu alandaki Henkel a覺rl覺覺 g羹n ge癟tik癟e artmakta ve hotmeltleri uygulamak i癟in kullan覺lan makine 羹reticileri ile ibirliimiz de younlamaktad覺r. Bu ibirlikleri sayesinde ileride 癟ok daha verimli hotmelt 癟繹z羹mleri hedeflemekteyiz.

Henkel

Technomelt Meltace A-100

Kenar biye k覺v覺rma ve French piping i癟in termoplastik hotmelt yap覺t覺r覺c覺d覺r. A癟覺k zaman覺 k覺sa ve ilk tutma kuvveti y羹ksektir.

Baz:Poliamid Viskozite: 950-1550 cps Yumuama Noktas覺: 105-115

Datasheet