Tecnogi

Fortluk ve Bombelik Tela r羹nleri

Tecnogi

Tecnogi, ayakkab覺larda fort ve bombe yap覺m覺nda kullan覺lan emdirilmi plastik materyaller ayakkab覺lar ve deri 羹r羹nlerde kullan覺lan takviye malzemeleri ve hot melt yap覺t覺r覺c覺lar 羹retmektedir.

1979da kurulan Tecnogi kuruluundan bu yana b羹y羹yerek Tecnogiplast覺n yan覺 s覺ra inde TecnoGi Jasmine Co. Ltd ve Hindistanda TecnoGi Indiay覺 b羹nyesine katm覺t覺r.

Tecnogi

Talyn Serisi

Pin-pon etkili olan TALYN serisinin hem yumuak hem de sert olmak 羹zere iki farkl覺 癟eidi bulunmaktad覺r.Termo(TAG) ve Poli羹retan(TMS) yap覺kanl覺 olarak 羹retilmektedir.

Datasheet I Datasheet II Datasheet III

Tecnogi

Talyn 463-469 Serisi

Sert p.u pinpon bombe grubuna girer. Uygulama 覺s覺s覺 90-170 C aras覺ndad覺r. ift a dokusu bulunmaktad覺r. Genelde k覺l覺k 羹retimlerde daha fazla kullan覺l覺r. Kullan覺lan mm'ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: Talyn 463 APP 1 : 0,60 mm-0, 70 mm, Talyn 465 APPl : 0,70 mm-0,80 mm, Talyn 467 APPl : 0,85 mm-0,95 mm, Talyn 469 APPl : 1,00 mm-1 ,10 mm

Tecnogi

Talyn 473-479 Serisi

Yumuak p.u pinpon bombe grubuna girer. Genelde yazl覺k 羹retimlerde kullan覺l覺r.癟ift kat a dokusuna sahiptir. Termo ve p.u yap覺kan 癟eidiyle 羹retilmektedir. Uygulama 覺s覺s覺 120-170 C aras覺ndad覺r. Kullan覺lan mm' ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: Talyn 473 TMSl : 0,60 mm-0,70 mm, Talyn 475 TMSl: 0,70 mm-0,80 mm, Talyn 477 TMSl : 0,85 mm-0,95 mm, Talyn 479 TMSl: 1,00 mm-1 ,10 mm

Tecnogi

Talyn 433-439 Serisi

Termo yap覺kanl覺 羹retilir. Pinpon 繹zelliine sahiptir. Uygulama 覺s覺s覺 120-170 C aras覺ndad覺r. ift kat a dokuludur. Orta sertlikte sonu癟 verir. Kullan覺lan mm ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: Talyn 433 TAG 1 : 0,45 mm-0,55 mm, Talyn 435 TAGl : 0,65 mm-0,75 mm, Talyn 437 TAGl: 0,80 mm-0,90 mm, Talyn 439 TAGl : 0,95 mm-1 ,05 mm

Tecnogi

Talyn 402-408 Serisi

Termo yap覺kanl覺 sat覺lmaktad覺r. Tek a dokusuna sahiptir. Sert sonu癟lu bir bombedir. Kullan覺lan mm'ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: Talyn 402 TAG 1 : 0,35 mm-0,45 mm, Talyn 403 TAGI : 0,45 mm-0,55 mm, Tayln 404 TAGl : 0,55 mm-0,65 mm, Talyn 405 TAGl : 0,65 mm-0,75 mm, Talyn 406TAG1 : 0,80 mm-0,90 mm, Talyn 407 TAG 1 : 0,85 mm-0,95 mm, Talyn 408 TAGI : 0,95 mm-1 ,05 mm

Tecnogi

Avantgarde Serisi

Avantgarde keten dokulu ya da polyester non-woven kullamlarak 羹retilen termoplastik fortluklard覺r. Avantgarde serisi fortluklar覺n her iki y羹zeyinde de APP kodlu yap覺kan kullan覺l覺r. Fortlua ekil verebilmek i癟in 繹zel olarak tasarlanan Avantgarde serisi verilen formu kaybetmeyen 繹zellie sahiptir. Aktivasyon 覺s覺s覺 100-150 C arasmdad覺r.

Datasheet

Tecnogi

Avg 229-231 APP2

Beyaz renkli bu fortluklar覺n her iki taraf覺nda da her t羹rl羹 deriye m羹kemmel bir yap覺ma salayan poli羹retan (p.u) esasl覺 yap覺t覺r覺c覺 bulunmaktad覺r.Keten dokusu sayesinde pinpon 繹zellii ta覺maktad覺r. Yumuak dokulu bir fortluktur. Plaka ebat覺 1,46 rn2 dir. Kullan覺lan mm'ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: 繚Avg 229 APP2 : 1,15 mm-1 ,25 mm, Avg 230 APP2 : 1,35 mm-1,45 mm, Avg 231 APP2 : 1,55 mm-1 ,65 mm


Tecnogi

Avg 247-249 APP2 APP2

Gri renkte 羹retilmektedir. Keten dokusu sayesinde pinpon 繹zellii katar. Orta sertlikte bir forttur. Plaka ebat覺 1,46 m2 dir. Kullanlan mm'ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: 繚Avantgarde 247 APP2 : 1,15 mm- 1,25 mm, Avantgarde 249 APP2 : 1,35 mm-1 ,45 mm


Tecnogi

Avg 339-340 APP2 APP2

Bej renginde 羹retilmektedir. Keten dokusu sayesinde pinpon 繹zellii bulunmaktad覺r. Plk ebat覺 1,46 m2'dir.

MM aral覺klar覺: 繚 Avantgarde 339 APP2 : 1,15 mm-1 ,25 mm, Avantgarde 340 APP2 : 1,35 mm-1 ,45 mm


Tecnogi

Biterm Serisi

Biterm serisi keten dokuma ya da non-woven(elyaf) kullan覺larak 羹retilen fortluk ailesindendir. Biterm fortluklar her iki y羹zeyinde de EVA bazl覺 yap覺kanla 羹retilmekte ve t羹m ayakkab覺 t羹rlerinde kulan覺labilmektedir. 0,60 mm den 2,20 mm'e kadar muhtelif kal覺nl覺klarda 羹retilmektedir. Aktivasyon 覺s覺s覺 100-150 C aras覺ndad覺r.

Datasheet

Tecnogi

Biterm 324-336 Serisi

Non-woven dokulu bir fort t羹r羹d羹r. Her iki taraf覺da yap覺kanl覺 olup her t羹rl羹 ayakkabu imalat覺 i癟in kullan覺labilir. Plaka ebat覺 1,50 m2 dir. A覺rl覺kl覺 olarak kullan覺lan mm 'ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: Biterm 324 : 0,45 mm-0,55 mm Biterm 327 : 0,80 mm-0,90 mm, Biterm 328: 1,00 mm-1,10 mm, Biterm 330: 1,20 mm-1,30 mm, Biterm 331 : 1,35 mm-1,45 mm, Biterm 332: 1,45 mm-1,55 mm, Biterm 333: 1,50 mm-1 ,60 mm, Biterm 334: 1,70 mm-1 ,80 mm, Biterm 336 : 2,05 mm-2,25 mm


Tecnogi

Biterm 239-246 Serisi

Keten dokulu bir fort t羹r羹d羹r. Her iki taraf覺da yap覺kanl覺 olup keten dokuma sayesinde ayakkab覺ya pinpon 繹zellii katar. Plaka ebatl 1,38 m2 dir. Kullan覺lan mm'ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: Biterm 239 : 1,05 mm-1,15 mm, Biterm 240 : 1,25 mm-1,35 mm, Biterm 241 : 1,40 mm-1,50 mm, Biterm 242 : 1,50 mm-1,60 mm, Biterm 244 : 1,70 mm-1,80 mm, Biterm 246 : 1,90 mm-2.00 mm

Tecnogi

Excel Serisi

Tecnogi fortluklar覺n 羹st d羹zey grubunu temsil etmektedir. Keten dokulu kumalar kullan覺larak 羹retilen gri renkli seri ger癟ek deri 繹zellikleri sunmas覺n覺n yan覺nda y羹ksek 覺s覺ya dayan覺kl覺l覺覺yla 繹ne 癟覺kmaktad覺r. Keten dokusu sayesinde pinpon ozelligi bulunmaktad覺r. Bej renkli seri daha sert bir gor羹n羹m sunmaktad覺r. Non-woven (elyaf) temel 羹zerine 羹retilen serisi beyaz renkte sunulmaktad覺r. Ayakkab覺 fortluunda en ileri performans覺 elde etmek i癟in 羹retilen Excel serisi her 癟eiit deride m羹kemmel yapt覺ma g羹c羹 sunan TMS yap覺kanla da 羹retilmektedir.

Datasheet

Tecnogi

A-Excel 339-341 TMS 2

Bej renkli serisi sert sonu癟lu bir fortluktur. TMS yap覺kan ile 羹retilmektedir. Plk ebat覺 1,46 m2 dir. Aktivasyon 覺s覺s覺 100-150 C'dir. 羹retilen mm 'ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: 繚Excel 3391MS 2 : 1,10 mm- 1,20 mm, Excel 340 1MS 2 : 1,30 mm- 1,40 mm, Excel 3411MS 2 : 1,55 mm- 1,65 mm


Tecnogi

Excel 247-249 TMS 2

Gri renkte 羹retilmektedir. TMS yap覺kan sayesinde deriye daha iyi yap覺覺r. Sert sonu癟lu bir fortluktur. Plk ebat覺 1,46 m2'dir. Aktivasyon 覺s覺s覺 100-150C dir. retilen mm'ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: 繚 Excel 2471MS 2: 1,05 mm-1,15 mm, Excel 2491MS 2 : 1,20 mm - 1,30 mm


Tecnogi

Excel 247-249 TAG 2

Gri renkte 羹retilmektedir. Yumuak sonu癟lu bir fort t羹r羹d羹r.Daha 癟ok soft ayakkab覺larda kullan覺l覺r. Plk ebat覺 1,46 m2 dir. Aktivasyon 覺s覺s覺 100-150 C'dir. retilen mm'ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: 繚 Excel 247 TAG 2: 1,05 mm-1,15 mm, Excel 249 TAG 2: 1,20 mm-1,30 mm


Tecnogi

Maxim

El monte 羹retimi yapan imalat癟覺lar覺n kulland覺覺 fort ve bombe 癟eididir. Malzeme bombe suyu ile aktive olur. Keten dokulu ya da non-woven(elyaf) baz覺 olarak 羹retilir. Keten dokulu 羹r羹nler de pinpon ozellii bulunmaktadir .0,5 mm'den 2,4 mm kadar 癟eitli kal覺nl覺klarda 羹retilmektedir. Maxim serisi ayn覺 zamanda solventin astarl覺a ge癟mesini 繹nleyebilen 繹zel bir yap覺kanlada 羹retilebilmektedir. A覺rl覺kl覺 olarak sat覺lan mm aral覺klar覺 aa覺da belirtilmitir.

Non-woven: Maxim 617 :0,65 mm-0,75 mm, maxim 618 :0,75 mm-0,85 mm, maxim 619 :0,95mm-l,05 mm, , maxim 620 :1,15 mm-1,25 mm , maxim 624 :1,45 mm-1,55 mm
Keten dokulu: maxim 606 :0,55 mm-0,65 mm, maxim 608 :0,75 mm-0,85 mm, maxim 610 :0,85 mm-0,95 mm, maxim 612 :1,05 mm-1,15 mm , maxim 613 :1,30 mm-1,40 mm .

Datasheet I Datasheet II


Tecnogi

Tecnopren

El monte ve makine monte 羹retimi yapan imalat癟覺lar覺n kulland覺覺 bir malzemedir. Tecnopren iyi esneme 繹zelliine sahip yar覺 sert sonu癟lu olan keten dokulu bir bombedir. El monte 羹retiminde kullan覺lan serisi neopren yap覺t覺r覺c覺 ile aktive olur. Keten dokulu olmas覺ndan dolay覺da ayakkab覺n覺n bombesine pinpon 繹zellii katar. A覺rl覺kl覺 olarak kullan覺lan mm'ler aa覺da belirtilmitir
El Monte mm aral覺klar覺: tecnopren 018 : 0,50 mm-0,60 mm, tecnopren 0,19: 0,60 mm-0,70 mm, tecnopren 0,20: 0,70 mm-0,80 mm, tecnopren 0,21: 0,80 mm-0,90 mm, tecnopren 0,22: 0,95 mm-1,05 mm, tecnopren 0,23: 1, 10 mm-1,20 mm,

Tecnopren makine monte serisinde deiik yap覺kan 繹zellikleri bulunmaktad覺r. Genelde kullan覺lan 癟eidi TMS (p.u bazl覺) yap覺kand覺r. sebebine gelince tms yap覺kan t羹r羹 yal覺 derilere daha iyi yap覺覺r. Makine 羹retiminde zaman 癟ok onemlidir. P.u bazl覺 t羹m yap覺kanlar daha k覺sa s羹rede ve daha d羹羹k 覺s覺da aktive olur. Uygulama s覺cakl覺覺 120-170 C dir .Bu nedenle daha fazla tercih edilir. A覺rl覺kl覺 olarak sat覺lan mm'ler aa覺da belirtilmitir.
Makine monte mm aral覺klar覺: Tecnopren 119TMS1 :0,70 mm-0,80 mm, Tecnopren 120 TMSl :0,80 mm-0,90 mm, Tecnopren 121 TMSl :0,90 mm-1,0 mm, Tecnopren 122 TMSl :1,05 mm-1,15 mm, Tecnopren 123 TMSl :1,20 mm-1,30 mm, .

Datasheet I Datasheet II

Tecnogi

Elastane

Elastene makine monte 羹retimi yapan imalat癟覺lar taraf覺ndan kullan覺lmaktadtr. Tecnoprene g繹re daha yumuak bir bombedir. Keten dokulu olmas覺ndan dolay覺 bombesine pinpon ozellii katar. ok iyi bir esneme ozelliine sahiptir. Uygulama 覺s覺s覺 120-170 C aras覺ndad覺r. A覺rl覺kl覺 olarak kullan覺lan mm !er aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: Elastene 186 TAGI: 0,65 mm-0,75 mm, Elastene 188 TAG 1: 0,80 mm-0,90 mm, Elastene 189 TAGI: 0,90 mm-1,00 mm, Elastene 190TAG1: 1, 10 mm- 1,20 mm

Tecnogi

Tecnogiflex

Tecnogiflex keten yada suni ipek kuma 羹zerine 羹retilen yap覺kanl覺 veya yap覺kans覺z olarak tercih edilebilen esnek bir bombeliktir. TAG(termo yap覺kan) ile 羹retilmektedir. Uygulama 覺s覺s覺 120-170 C aras覺ndad覺r. A覺rl覺kl覺 olarak kullamlan mm'ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: Tecnogiflex 140: 0,75 mm-0,85 mm, Tecnogiflex 141 : 0,85 mm-095 mm, Tecnogiflex 142: 1,00 mm-1,10 mm

Tecnogi

Multistrato

Ayakkab覺 羹zerindeki her t羹rl羹 deformasyonu 繹nleyen bir bombedir. Hem el monte hemde makine 羹retimi yapan imalat癟覺lara uygun 癟eidi bulunmaktad覺r. Ayakkab覺da zamanla esneme kabiliyeti gitmeye balad覺覺nda deri 羹zerinde dalgalanmalar oluur. Multistratoda bu olay ger癟eklemez. ayakkab覺 daima formunu korur. Multistrato serisi TMS teknolojisinin t羹m avantajlar覺n覺 kullanmakla birlikte, universal yap覺kanla ya da standart termo yap覺kanlada 羹retilebilmektedir. retilen mm ler aa覺da belirtilmitir.

MM aral覺klar覺: 繚Multistrato 706 TMS 1 : 0,65 mm- 0, 75 mm, Multistrato 708 TMS 1 : 0,75 mm- 0,85 mm, Multistrato 710 TMS 1 : 0,95 mm- 1,05 mm, Multistrato 712 TMS 1 : 1,25 mm- 1,35 mm

Datasheet I Datasheet II

Tecnogi

Relion

Relion serisi 癟eitli polimerlerin p羹sk羹rtme y繹ntemiyle 羹retilen farkl覺 mekanik 繹zelliklere sahip 繹zel bir fortluktur. Relion hem elastik hem de formunu uzun s羹re koruyabilen bir 羹r羹nd羹r.st羹n yap覺ma 繹zelliklerine sahip olan Relion tralanm覺 par癟alar覺n dahi 覺s覺 verildikten sonra m羹kemmel yap覺mas覺na olanak salar. 70-80C 覺s覺yla 繹n 覺s覺tma yap覺labilen bir fortluktur. n 覺s覺tma yap覺lan fortluk 40-60 saniye aras覺nda yumuakl覺覺n覺 korur. Bu sayede fort par癟as覺n覺 astar ile ayakkab覺 y羹zeyi aras覺na rahatl覺kla yerletirilebiliyor. zel olan yap覺kan sayesinde 癟al覺an kiinin parmaklar覺na asla yap覺m覺yor. 襤nce bir malzeme ile iyi bir sertlik al覺nabilir. Aktivasyon 覺s覺s覺 110 -130C aras覺ndad覺r. 3 癟eit 羹retilir. 癟eit 繹zelliine g繹re farkl覺 renklerde 羹retiliyor.
Pembe: Yumuak Bej: Orta Mavi: Sert

MM Aral覺klar覺:
RELION A06: 0,60 mm-0,70 mm ocuk ayakkab覺
RELiON A08: 0,75 mm-0,85 mm Bayan/ocuk ayakkab覺
RELiON AlO: 0,95 mm-1,00 mm Erkek/Bayan ayakkab覺, Bayan bot
RELiON A12: 1,00 mm-1,10 mm Erkek ayakkab覺/Erkek bot .


Tecnogi

Laser

襤癟erisinde bulunan keten doku ve doal kau癟uk bulunmas覺ndan dolay覺 yumuak ayakkab覺larda daha fazla kullan覺l覺r. Hem el monte hemde makine monte 羹retimi i癟in uygundur. El monte 羹retiminde kullan覺lan serisi neopren yap覺t覺r覺c覺 ile de aktive olma 繹zelliine sahiptir. retilen mm'ler aa覺da belirtilmitir. Aktivasyon 覺s覺s覺 150-170C aras覺ndad覺r.

El Monte Serisi: 繚Laser 000 : 0,55 mm- 0,65 mm, Laser 001 : 0, 70 mm- 0,80 mm, Laser 002 : 0,85 mm- 0,95 mm, Laser 003: 1,00 mm- 1,10 mm

Makine Monte Serisi: Laser 100 TAG : 0,60 mm-0, 70 mm Laser 10 l TAG : 0, 75 mm-0,85 mm Laser 102 TAG: 0,90 mm-1 ,00 mm Laser 103 TAG : 1,05 mm-1 ,15 mm

Datasheet I Datasheet II

Tecnogi

Sintex

Genelde i癟i, dac覺 i emniyet ayakkab覺lar覺nda kullan覺lan bir bombedir. Yal覺 derilerde sintex, TMS yap覺kanl覺 olarak tavsiye edilir. Keten ve non-woven olarak iki ekilde 羹retilmektedir. Sert sonu癟lu bir 羹r羹nd羹r. Keten dokulu serisi 0,75 mm - 1,45 mm aras覺nda 羹retilmektedir. Non-woven serisi 0,45 mm-2,20 mm aras覺nda 羹retilmektedir. Aktivasyon 覺s覺s覺 150- 170 C aras覺ndad覺r.

Datasheet I

Yap覺kan T羹rleri

Tecnogi

TAG

Eva bazl覺, yumuak etkili, ger癟ek yada suni derilere uygun genel ama癟l覺 yap覺t覺r覺c覺d覺r. Hafif derecede yal覺 derilerde de kullan覺labilir. Uygulama s覺cakl覺覺 120-170C aras覺ndad覺r.

Tecnogi

TMS

Son derece elastik yap覺ya sahip Poli羹retan yap覺t覺r覺c覺d覺r. Yal覺 deriler yada naylon malzemeler i癟in en uygun 羹r羹nd羹r. Uygulama s覺cakl覺覺 120-170C aras覺ndad覺r.

Tecnogi

APP

Sert yap覺ya sahip poli羹retan yap覺t覺r覺c覺d覺r .M羹kemmel bir yap覺t覺rma g羹c羹 sunmaktad覺r. Uygulama s覺cakl覺覺 90-170C aras覺ndad覺r.

Tecnogi

516

Geleneksel EVA bazl覺 yap覺kand覺r. Uygulama s覺cakl覺覺 100-170C dir.

Tecnogi

TERMOGI 102

Termoplastik polyester bazl覺 繹n monte makine yap覺t覺r覺c覺s覺d覺r. Uygulama s覺cakl覺覺 210-240C aras覺ndad覺r.

Datasheet

Tecnogi

TERMOGI 203

Termoplastik elastomer bazl覺 arka monte yap覺t覺r覺c覺s覺d覺r. Uygulama s覺cakl覺覺 220-250 C aras覺ndad覺r.

Datasheet